ערב חמישי - תפריט 12 על השולחן

    | סמיר' ברמלה | קהילת דיטרויט 7 רמלה | טלפון 08-9220195'  

קהילת דיטרויט 7 רמלה